Arbeidsrecht

Als werkgever zelf de arbeidszaken juridisch correct regelen, MrLx helpt je hiermee

Als werkgever zelf de arbeidszaken juridisch correct regelen, MrLx helpt je hiermee

Als ondernemer kun je te maken krijgen met arbeidskwesties. Nieuwe werknemers worden in dienst genomen en soms moet je, hoe vervelend het ook is, een werknemer ontslaan. Ook kunnen je werknemers (langdurig) ziek worden. Zorg dat in die gevallen alles correct schriftelijk is vastgelegd.

Je wilt een nieuwe werknemer in dienst nemen. Dan is het belangrijk om een goede arbeidsovereenkomst voor handen te hebben, waarin is opgenomen wat jij als werkgever belangrijk vindt. Je zult moeten bepalen voor hoeveel uren je de werknemer in dienst wil nemen. Daarnaast zul je moeten bepalen of je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wil aangaan en of het wenselijk is een relatie-/concurrentie-/studiekostenbeding op te nemen. Ook als je een stagiaire, een thuiswerker of een vrijwilliger in dienst wil nemen, is een arbeidsovereenkomst noodzakelijk. Ben je niet tevreden over je werknemer en wil je daarom afscheid van hem nemen, dan kan dat op verschillende manieren. Als je met deze werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bent aangegaan en je wil deze niet verlengen, heb je te maken met een aanzegtermijn. Ben je met deze werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en wil je hem ontslaan, dan zijn de mogelijkheden afhankelijk van de situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om samen met je werknemer afspraken te maken over het ontslag. Het is dan niet nodig om de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te laten ontbinden. Je dient in dat geval een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Dit is een redelijk eenvoudige manier om afscheid van elkaar te nemen. Er zijn ook meer ingrijpende manieren, zoals onder andere het ontslag op staande voet. Hoe je ook afscheid van je werknemer neemt, je dient altijd rekening te houden met de transitievergoeding.

Meest gezocht binnen Arbeidsrecht

  • De proeftijd in een arbeidsovereenkomst

    Als je met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat, die langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal een maand duren. Ga je met de werknemer een arbeidsovereenkomst aan die langer duurt dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.

  • Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

    Als je met je werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer bent aangegaan, ben je verplicht deze werknemer uiterlijk een maand, voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, te informeren over het wel of niet verlengen hiervan. Je dient dit schriftelijk te doen. Per e-mail, sms of WhatsApp is ook toegestaan. Je moet dan wel checken of de werknemer het bericht heeft ontvangen.

Voorbeeld documenten

Heeft u meer hulp nodig?

Jorg van Stiphout
Jurist
Loes Wijnen
Jurist
Rosemarie Rooijmans
Jurist
Lisa Verbeek
Juridisch Assistent
Pauline Boone
Jurist

Neem een abonnement op de service van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kunt u alle documenten en informatie over het arbeidsrecht bekijken en gebruiken.

Neem een abonnement op mrLx