Bedrijfsrecherche en goed werkgeverschap

In een arbeidsverhouding dienen beide partij te kunnen rekenen op onderling vertrouwen. Het vertrouwen kan echter door omstandigheden zijn geschaad. Bijvoorbeeld doordat bij de werkgever het vermoeden is gerezen dat een werknemer zich onterecht ziek heeft gemeld. Als de werkgever het in zo’n geval nodig acht om de wandelgangen van de werknemer te (laten) controleren, dient hij dat in beginsel zelf te doen. Ter illustratie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:7958. Hierbij zal hij zich als een goed werkgever moeten gedragen. Dat betekent dat zou kunnen worden gestart met het aangaan van een gesprek met de werknemer. Verder kan aan de arbodienst de opdracht worden verstrekt om het verzuim te begeleiden.

 

In bepaalde gevallen is het toegestaan om de werknemer door een onderzoeksbureau te laten controleren. Bij zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer concrete verdenkingen zijn ontstaan ter zake van ernstige overtredingen, mag de werkgever een onderzoeksbureau inschakelen. Ook hierbij dient hij zich echter als een goed werkgever te gedragen. Dat betekent dat het onderzoeksbureau niet al direct na de ziekmelding mag worden ingeschakeld. Ook is van belang dat wordt gekozen voor een betrouwbaar onderzoeksbureau.

 

In de wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties is de specifieke wetgeving voor de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus vastgelegd. Hierin is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister door de instandhouding van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. Met het vergunningsvereiste wil de wetgever de betrouwbaarheid van het personeel van deze organisaties en bureaus, een duidelijke en correcte presentatie tegenover opdrachtgevers en burgers en een goede afstemming met het werk van de politie waarborgen. Dit is noodzakelijk, omdat het werk van deze organisaties en bureaus bepaalde belangen of rechten van burgers kan raken, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van bewegen.

 

4All Investigations, de samenwerkingspartner van MrLx op het gebied van bedrijfsrecherche, is  een onderzoeksbureau dat over de vereiste vergunning beschikt. De onderzoekers van 4All Investigations gaan deskundig en discreet te werk. Ze zorgen ervoor dat tijdens hun werkzaamheden bepaalde belangen niet worden geschaad of bepaalde rechten niet worden geschonden. De door hun verkregen informatie is daarom betrouwbaar en toelaatbaar. Meer weten of hulp nodig, neem contact met ons op!

 

 

 

 

Neem een abonnement op de juridische diensten van MrLx. Voor slechts € 149,- per jaar (ex btw) kun je alle documenten en informatie bekijken en gebruiken. Heb je een korte vraag of wil je even iets laten checken? Ook daar ben je bij ons voor aan het juiste adres!

Neem een abonnement op MrLx