Contractenrecht

Overeenkomsten zelf schriftelijk vastleggen, MrLx maakt het je gemakkelijk

Overeenkomsten zelf schriftelijk vastleggen, MrLx maakt het gemakkelijk

Ondernemen betekent overeenkomsten sluiten, met het contractenrecht krijg je dan ook zeker te maken. Veel ondernemers sluiten mondelinge overeenkomsten, waardoor er later discussie ontstaat over wat er precies is afgesproken. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Op die manier kun je bijvoorbeeld aantonen dat jij de afspraken correct bent nagekomen of dat je nog steeds de eigenaar bent van de door jou geleverde goederen.

Er zijn heel veel soorten overeenkomsten waar een ondernemer mee te maken heeft binnen het zogenaamde contractenrecht. Zo kun je een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst, een distributieovereenkomst of een overeenkomst van opdracht sluiten. Ook kun je een mediationovereenkomst, een geheimhoudingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst sluiten. Om risico’s te minimaliseren en ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Mocht je namelijk onverhoopt in een geschil terechtkomen, dan wordt eerst gekeken naar wat is overeengekomen. Om bijvoorbeeld op de algemene voorwaarden terug te kunnen vallen, moeten deze schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Ook als je eigenaar wil blijven van de geleverde zaken totdat er is betaald, moet je dat vooraf schriftelijk overeenkomen. Als de partij waarmee je een overeenkomst hebt gesloten de gemaakte afspraken niet correct nakomt, dien je deze partij in gebreke te stellen. Ook dat moet weer schriftelijk gebeuren. Als deze partij een consument is en met betaling in gebreke blijft, zal je eerst een 14-dagenbrief moeten zenden, voordat je de vordering ter incasso uit handen geeft. Aan de inhoud van deze brief worden specifieke eisen gesteld om later de incassokosten op debiteur te mogen verhalen. Het dus niet alleen noodzakelijk om zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Het is ook belangrijk om de juiste documenten te gebruiken.

Heeft u meer hulp nodig?

Jorg van Stiphout
Jurist
Loes Wijnen
Jurist
Rosemarie Rooijmans
Jurist
Lisa Verbeek
Juridisch Assistent
Pauline Boone
Jurist

Neem een abonnement op de service van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kun je alle documenten en informatie over het contractenrecht bekijken en gebruiken. Heb je vragen over het contractenrecht of wil je iets laten checken? MrLx helpt je verder!

Neem direct een abonnement op mrLx