Huur- en vastgoedrecht

Alle huur- en vastgoedzaken goed geregeld, MrLx maakt het eenvoudig

Alle huur- en vastgoedzaken goed geregeld, MrLx maakt het eenvoudig

Het huur- en vastgoedrecht, daar heb je mee te maken als je een bedrijfspand of een woonruimte huurt, verhuurt, koopt of verkoopt. Dan is het zinvol om te weten welke rechten en plichten een verhuurder, huurder, koper en verkoper hebben. De rechten en plichten van een huurder en verhuurder zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het soort ruimte dat wordt verhuurd. Naast een ruimte kun je ook roerende zaken verhuren. In alle gevallen, dat je wat verhuurt, is een correcte huurovereenkomst noodzakelijk om problemen te voorkomen.

De inhoud van een huurovereenkomst is afhankelijk van het soort zaak dat wordt verhuurd. Er zijn verschillende zaken waarop een huurovereenkomst betrekking kan hebben. Het kan om een woonruimte of een bedrijfsruimte gaan. Het kan ook om een auto of een andere roerende zaak gaan. Als de huurovereenkomst betrekking heeft op een bedrijfsruimte, dan is weer van belang om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat. Binnen de bedrijfsruimten wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen de zogeheten middenstandsruimte en de overige bedrijfsruimten. Voor beiden dient een ander soort huurovereenkomst te worden aangegaan en voor beiden gelden andere regels voor wat betreft de huurbescherming, ontruimingsbescherming, huurprijsbescherming, opzegging, ontbinding etc. Een verhuurder van een middenstandsruimte mag bijvoorbeeld niet zomaar de huurprijs verhogen of de huur opzeggen tegen een datum die goed uitkomt, terwijl verhuurders van overige bedrijfsruimten aan veel minder regels zijn gebonden. Als verhuurder van een woonruimte ben je juist weer aan meer regels gebonden. Binnen de woonruimten wordt er een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en niet tijdelijke woonruimte en tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, zoals bijvoorbeeld een studentenkamer. De huurovereenkomst van een niet tijdelijke woonruimte kan door de verhuurder alleen buiten de kantonrechter om worden beëindigd als de huurder hieraan zijn schriftelijke medewerking heeft verleend. Voor de verhuurder van een tijdelijke woonruimte gelden andere regels voor wat betreft het beëindigen van de huurovereenkomst. Het is dus belangrijk om de juiste huurovereenkomst te sluiten en op de hoogte te zijn van de specifieke regels.   Niet alleen bij de huur of verhuur van een pand is het zaak om de juiste overeenkomst te sluiten. Ook bij de koop of verkoop van een pand, is van belang dat de overeenkomsten die worden gebruikt correct zijn van inhoud, zodat je later niet voor vervelende consequenties komt te staan. Veel zaken moeten uiteindelijk bij de notaris worden geregeld. Toch kun je met de juiste documenten al veel zelf regelen, voordat je naar de notaris gaat. Denk daarbij aan: een (ver)koopovereenkomst, een splitsingsakte, een erfdienstbaarheid of een huishoudelijk reglement.

Meest gezocht binnen Huur- en vastgoedrecht

  • Verhuur van bedrijfsruimte

    Het is belangrijk om te bepalen wat voor soort bedrijfsruimte je gaat verhuren, voordat je een huurovereenkomst sluit. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Met bedrijfsruimte wordt middenstandsbedrijfsruimte bedoeld, waarbij je moet denken aan bijvoorbeeld een café, een winkel of een restaurant. Onder overige bedrijfsruimte worden bedrijfsruimten als een kantoorruimte, een fabriek of een school verstaan. Een huurovereenkomst moet hierop worden afgestemd. Kijk voor de juiste huurovereenkomst bij onze documenten.

Heeft u meer hulp nodig?

Jorg van Stiphout
Jurist
Loes Wijnen
Jurist
Rosemarie Rooijmans
Jurist
Lisa Verbeek
Juridisch Assistent
Pauline Boone
Jurist

Neem een abonnement op de service van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kun je alle documenten en informatie over het huur- en vastgoedrecht bekijken en gebruiken.

Neem een abonnement op mrLx