Als het niet is gelukt om de vordering in het buitengerechtelijke traject te incasseren, dan zullen wij je adviseren over de mogelijkheden van een gerechtelijke procedure.

Afhankelijk van de hoogte van de vordering en de omstandigheden van het geval, adviseren wij je om een dagvaardingsprocedure te starten of een faillissementsaanvraag in gang te zetten.