Privacy Policy

Privacy Statement MrLx

MrLX verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door MrLx.

 

 1. Begripsbepaling

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

 

 1. Van wie verwerkt MrLx persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in onze producten en diensten, of personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zij waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via onze website of anderszins. Daarnaast kan MrLx uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers.

 

 1. Persoonsgegevens ontvangen van onze opdrachtgevers om tot incasso van haar vordering te kunnen komen

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar relatie vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van die persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal MrLx deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als “bewerker” verwerken.

Als “bewerker” zal MrLx naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert MrLx u over de wijze waarop MrLx als “verantwoordelijke” met uw persoonsgegevens omgaat.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

MrLx is een handelsnaam van BMK Credit Solutions B.V. BMK Credit Solutions is statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister met nummer 56191669.

 

 1. Waarvoor verwerkt MrLx persoonsgegevens?

MrLx verwerkt persoonsgegevens als “verantwoordelijke” voor de volgende doeleinden:

 

  1. Om een relatie met u te kunnen aangaan.

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Denk hierbij aan uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

  1. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken. Dit doen wij in het kader van kwaliteitsbewaking en in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw kvk-nummer en bankrekeningnummer nodig voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een incasso-opdracht.

 

  1. Voor de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

 

  1. Voor promotie- en marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@MrLx.nl.

 

  1. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren.

Als u voor uw werk contact heeft met MrLx kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

 

  1. Voor archiefdoeleinden.

Wij archiveren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

MrLx verwerkt bovendien in opdracht van haar opdrachtgevers persoonsgegevens om tot incasso van de door haar opdrachtgevers uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen.

 

 

   1. Verwerkt MrLx ook bijzondere persoonsgegevens?

MrLx verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

 

 

   1. Hoe gaat MrLx met mijn persoonsgegevens om?

MrLx heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen MrLx kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketing doeleinden of ter uitvoering van uw opdracht. Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert.

 

 

   1. Kan ik zien welke persoonsgegevens MrLx van mij verwerkt?

Ja, u heeft recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via info@MrLx.nl

Mochten de gegevens niet kloppen of vindt u het niet nodig dat ze zijn verwerkt, kunt u een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via info@MrLx.nl

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt eveneens indienen via voormeld e-mailadres. Wij zullen u dan spoedig van een reactie voorzien.

 

   1. Wijzigingen

MrLx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2017.

 

 

Cookiebeleid

MrLx gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. MrLx plaatst cookies, om u in staat te stellen gebruik te maken van de website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van onze website of een bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (functionele cookies). Ook kan MrLx cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen (kwalitatieve cookies). Daarnaast kan MrLx gebruik maken van cookies die u tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen en bijhouden welke internetpagina’s u bezoekt (tracking cookies). Tot slot kan MrLx cookies toepassen om het gebruik van de website, producten, diensten en marketingstrategieën te verbeteren (performance cookies). Met deze cookies worden geen persoonsgegevens van de website gebruiker verzameld.

 

Google Analytics
Via onze website wordt eveneens een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Liken en delen

Op onze website zijn bovendien buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browserinstellingen. Als u cookies via uw browser blokkeert of verwijdert, kan dit ook de essentiële en performance cookies raken. Hierdoor is het mogelijk dat u de website of website onderdelen niet meer kunt bezoeken. Dit kan de gebruiksvriendelijkheid van de website aantasten. De mededeling over het gebruik van cookies blijft bijvoorbeeld verschijnen. U kunt uw browserinstellingen ook zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt zodra er cookies worden geplaatst.

Voor een algemene uitleg over het blokkeren of verwijderen van cookies verwijst MrLx u graag naar de website van de Consumentenbond of andere consumentenorganisaties.

MrLx kan haar cookiebeleid wijzigen.

 

Contact

Heeft u vragen over deze cookiesverklaring? Mail dan naar info@MrLx.nl. MrLx zal uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.