Procederen

Ben je gedagvaard, heeft een andere partij je faillissement aangevraagd of wil je het faillissement van een debiteur aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Ben je gedagvaard, heeft een andere partij je faillissement aangevraagd of wil je het faillissement van een debiteur aanvragen, neem dan contact met ons op

Wanneer je bent gedagvaard zijn er meerdere mogelijkheden. Neem als je gedagvaard bent direct contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Dagvaardingsprocedure In een dagvaardingsprocedure beoordeelt de rechtbank welke partij gelijk heeft. De partij, die besluit te gaan dagvaarden, vraagt de deurwaarder om aan de partij, die wordt gedagvaard, een dagvaarding te betekenen. Na het betekenen, zendt de deurwaarder een exemplaar van de dagvaarding naar de rechtbank. De zaak is vanaf dat moment aanhangig en komt dan bij de rechtbank op de rol te staan. Dat betekent dat de zaak, op de in de dagvaarding genoemde datum, wordt behandeld. De gedagvaarde partij dient uiterlijk op die datum schriftelijk kenbaar te maken of er verweer wordt gevoerd. De gedagvaarde partij kan ook op de genoemde datum naar de rechtbank gaan en mondeling het verweer kenbaar maken. Hier gaat de voorkeur echter niet naar uit. Als er geen verweer wordt gevoerd, dan wijst de rechtbank de vordering meestal volledig toe in een verstekvonnis. Als er wel verweer wordt gevoerd, dan bepaalt de rechtbank aan de hand van het verweer hoe de procedure verder verloopt. Het is mogelijk dat beide partijen nog een keer schriftelijk mogen reageren. Het is ook mogelijk dat de rechtbank beide partijen uitnodigt voor een comparitie van partijen. Beide partijen dienen dan tegelijkertijd, op een door de rechtbank genoemde datum, bij de rechtbank te verschijnen, zodat de rechter vragen kan stellen. Ook kan dan worden bekeken of partijen tot een schikking kunnen komen. Als er geen schikking wordt getroffen en de rechter heeft bepaald welke partij gelijk heeft, wordt er een vonnis gewezen. Dit vonnis is een executoriale titel waarmee je de deurwaarder opdracht kunt geven om beslag te leggen, indien de veroordeelde partij na het wijzen van het vonnis niet vrijwillig tot betaling overgaat. Er kan dan beslag worden gelegd op bijvoorbeeld de bankrekening, de roerende zaken, onroerende zaken of het inkomen van de wederpartij.   Faillissementsprocedure Als een partij niet tot betaling overgaat, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en deze partij meerdere schuldeisers onbetaald laat, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden te hebben betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Hiervoor moet je wel bekend zijn met nog een andere schuldeiser. Om het faillissement aan te vragen, dient een advocaat een faillissementsverzoek aan de rechtbank te zenden. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek. Het is de bedoeling dat de partij, waarvan het faillissement is aangevraagd, en de advocaat van de partij, die het faillissement heeft aangevraagd, op die datum bij de rechtbank verschijnen. Als de partij, waarvan het faillissement is aangevraagd, op de zitting niet kan aantonen dat hij niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, dan wordt het faillissement uitgesproken. De rechtbank stelt dan een curator aan en alle schuldeisers moeten hun openstaande vordering bij deze curator indienen. De curator gaat bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waarvan nog financiële middelen kunnen worden gemaakt. Aan het einde van het faillissement, dat overigens jaren kan duren, worden alle schuldeisers bericht of er een bedrag kan worden uitgekeerd.

Onderwerpen binnen het Procederen

Meest gezocht binnen Procederen

Heeft u meer hulp nodig?

Jorg van Stiphout
Jurist
Loes Wijnen
Jurist
Rosemarie Rooijmans
Jurist
Lisa Verbeek
Juridisch Assistent
Pauline Boone
Jurist

Neem een abonnement op de service van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kun je alle documenten en informatie bekijken en gebruiken die je nodig kunt hebben als je bent gedagvaard.

Direct een abonnement afsluiten