Teveel betaalde servicekosten terugvorderen

In de wet is bepaald dat zowel de huurder als de verhuurder van een woonruimte in totaal 30 maanden de tijd hebben om een geschil over de hoogte van de servicekosten aan de huurcommissie voor te leggen. De verhuurder heeft conform artikel 7:259 lid 2 BW namelijk tot uiterlijk zes maanden, na het verstrijken van het boekjaar, de tijd om de huurder een gespecificeerd overzicht van de in dat boekjaar in rekening gebrachte servicekosten te verstrekken. In artikel 7:260 BW is vervolgens bepaald dat een geschil over de servicekosten, dat aan de huurcommissie wordt voorgelegd, slechts betrekking mag hebben op één boekjaar en dat je tot uiterlijk 24 maanden, na het verstrijken van de eerder genoemde termijn van zes maanden, de tijd hebt om het geschil aan de huurcommissie voor te leggen. Hieruit volgt dus de termijn van in totaal 30 maanden.

 

Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald dat de termijn van 30 maanden ook van toepassing is als het geschil aan de rechtbank wordt voorgelegd. Deze zaak werd namelijk in 2015 aan de rechtbank voorgelegd en de huurder gaf aan teveel betaalde servicekosten uit 2011 en 2012 terug te willen vorderen. De rechtbank oordeelde dat de huurder te laat was met zijn vordering, omdat de 30 maanden waren verstreken. Het Gerechtshof was het met de rechtbank eens.

 

Wil je dus teveel betaalde servicekosten terugvorderen, houd dan altijd rekening met de termijn van 30 maanden.

Neem een abonnement op de juridische diensten van MrLx. Voor slechts € 149,- per jaar (ex btw) kun je alle documenten en informatie bekijken en gebruiken. Heb je een korte vraag of wil je even iets laten checken? Ook daar ben je bij ons voor aan het juiste adres!

Neem een abonnement op MrLx